Linksys E1700

1.250.000

Với tính năng phần mềm được tích hợp dùng để gán hay lọc địa chỉ MAC mặc định của wifi Linksys E1700, tiện ích này hỗ trợ bạn loại trừ những thiết bị truy cập vào Linksys E1700 mà bạn đã gán địa chỉ MAC vào mặc dù đã biết pass wifi của thiết bị.

Danh mục:
.
.
.
.