USB Phát Wifi 4G ZTE Olax U90 tốc độ 150Mbps đa mạng – hỗ trợ 10 thiết bị truy cập cùng lúc

680.000

– 𝗧𝗼̂́𝗰 đ𝗼̣̂ 𝟰𝗚 𝟭𝟱𝟬 𝗠𝗯𝗽𝘀/𝟱𝟬 𝗠𝗯𝗽𝘀

– 𝗪𝗶𝗳𝗶 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗡 𝟯𝟬𝟬 𝗠𝗯𝗽𝘀

– 𝟮 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗵𝘂 𝘀𝗼́𝗻𝗴 𝟰𝗚 𝗠𝗶𝗺𝗼 𝟮𝘅𝟮

– 𝗖𝗵𝗶̣𝘂 𝘁𝗮̉𝗶 𝟭𝟬 𝘂𝘀𝗲𝗿 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝟭 𝗹𝘂́𝗰

– 𝟭 𝗸𝗵𝗲 𝗰𝗮̆́𝗺 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗧𝗦𝟵 𝗺𝗼̛̉ 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴

– 𝗕𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭 đ𝗼̂̉𝗶 𝟭

Còn hàng

.
.
.
.