27 Th3

Hướng dẫn cài đặt WiFi MF65

Các bạn kết nối với WiFi của thiết bị (Tên wifi nằm sau nắp của thiết bị)

B1: Khi đã kết nối các bạn truy cập vào địa chỉ http://192.168.0.1/ để thiết lập cài đặt cho thiết bị

Password: admin

B2: Thiết lập WiFi các bạn làm theo như hình sau

  • Network Name (SSID) là Tên WiFi
  • Pass Phrase là mật khẩu

 

Chúc các bạn thành công !