Hướng dẫn đổi tên, mật khẩu USB 4G OLAX U90H-E – Viễn Thông HDG

Bước 1: Bỏ SIM vào USB và cắm vào nguồn điện

Bước 2: Truy cập Wifi được phát ra với tên OLAX_4G_4BD0 – mật khẩu mặc định là 1234567890

Bước 3: Để đổi tên và mật khẩu Wifi, mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ IP 192.168.0.1

Bước 4: Nhập mật khẩu quản trị mặc định là “admin“. Sau đó chọn Login

***ĐỔI TÊN VÀ MẬT KHẨU WIFI

Để thay đổi tên và mật khẩu Wifi, chọn Wifi Setting

Trong phần Main SSID, thay đổi tên Wifi ở phần Network Name (SSID), thay đổi mật khẩu Wifi ở phần Pass Phrase. Sau đó nhấn Apply ở phía dưới cùng để lưu thay đổi

***ĐỔI MẬT KHẨU QUẢN TRỊ WIFI

Bước 1: Chọn Modify Login Password ở phía trên bên phải màn hình

Bước 2: Nhập mật khẩu quản trị cũ là “admin” ở dòng Current Password. Nhập mật khẩu quản trị mới ở dòng New Password và xác nhận lại mật khẩu quản trị mới ở dòng Confirm New Password. Sau đó nhấn Apply để lưu thay đổi

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.