Hướng Dẫn Đổi Tên Và Mật Khẩu MW40

Hướng Dẫn Đổi Tên Và Mật Khẩu MW40

Thiết bị Huawei MW40 các bạn có thể cắm váo máy tính để nhận mạng hoặc có thể kết nối qua wifi ( tên wifi và password wifi ở sau nắp thiết bị)

B1: sau khi các bạn đã kết nối với thiết bị các bạn truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1/  

** Các bạn thực hiện các bước theo hình

B2: đăng nhập và thiết lập tên và mật khẩu WiFi

 

Chọn mục setting

Các bạn chọn vào mục WiFi setting như hình điền tên WiFi và mật khẩu WiFi muốn thay đổi rồi chọn Apply sau đó các bạn kết nối lại WiFi với tên và mật khẩu mới

Chúc các bạn thành công

.
.
.
.