Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu WiFi MF65

Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu WiFi MF65

B1: Các bạn kết nối với WiFi của thiết bị (Tên wifi và mật khẩu nằm ở mặt sau của thiết bị)

Khi đã kết nối các bạn truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1/ để thiết lập cài đặt cho thiết bị

Password: smartbro

B2: Thiết lập WiFi các bạn làm theo như hình sau

  • SSID là Tên WiFi
  • Pass Phrase là mật khẩu

Sau khi các bạn đổi tên và mật khẩu xong các bạn ấn apply để lưu cấu hình lại.

 

Chúc các bạn thành công.

.
.
.
.