Hướng dẫn kết nối Alcatel EE40

Hướng dẫn cài đặt WiFi EE40

Các bạn kết nối với WiFi của thiết bị (Tên wifi và mật khẩu nằm ở mặt sau của thiết bị)

B1: Khi đã kết nối các bạn truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1/ để thiết lập cài đặt cho thiết bị

User: admin

Password: admin

 

B2: Thiết lập WiFi các bạn làm theo như hình sau

  • SSID là Tên WiFi
  • Key là mật khẩu

 

Chúc các bạn thành công.

.
.
.
.