Hướng dẫn kết nối Netgear 790s

Hướng dẫn đổi tên Netgear 790s

B1: Kết nối vào Wifi Của thiết bị Netgear 790s

  • Tên (SSID) và mật khẩu các bạn  xem ở màn hình của thiết bị

Hàng đầu tiên (WI-FI)  là tên wifi

Hàng thứ hai (PWD) là mật khẩu của wifi

B2: Sau khi kết nối các bạn làm theo các bước dưới đây

Đến đây các bạn ấn vào Edit sau đó nhập tên và mật khẩu bạn muốn đổi rồi ấn vào OK.

 

  • Chúc các bạn thành công.
.
.
.
.