Anten 4G độ nhạy 13 dB chuyên dụng dành cho usb , bộ phát wifi di động

100.000

Hỗ trợ tất cả các hãng Huawei, ZTE, Netgear, Dlink, Verizon, Asus : Zte mf79u, zte mf920vs, zte mf920u, huawei E8372h-608, E8372h-153, huawei b311, huawei b316, huawei b315, huawei b593, huawei b681, huawei b683, huawei e8278, huawei b310, huawei b520, zte mf253, zte mf253s, zte mf283u, huawei b525, huawei b715, huawei b612, huawei b818, huawei e5577, huawei E5573s-856, E5573s-320, Alcatel HH40, Alcatel HH70, Netgear Mr1100, netgear 782s, netgear 760s, netgear 780s, netgear 785s, netgear 790s, netgear 791l, netgear 810s, netgear 815s, netgear mr2100 , huawei E3276, huawei E3372

.
.
.
.