Sim trắng 4G Mobifone loại tương thích với ios14 tư thay tại nhà

90.000

Thay từ sim cũ sang sim mới !

Chỉ cần mua sim trắng này về . Là có thể tự thay được

Thay từ sim 3G sang 4G  , Thay từ sim 4G sang 4G

.
.
.
.