Hướng dẫn sử dụng bộ phát Wifi Kasda KW9550 – Viễn Thông HDG

B1: Bỏ SIM và Pin vào bộ phát, ấn giữ nút nguồn để khởi động ...

.
.
.
.