Hướng dẫn sử dụng bộ phát Wifi Kasda KW9550 – Viễn Thông HDG

B1: Bỏ SIM và Pin vào bộ phát, ấn giữ nút nguồn để khởi động máy.

B2: Truy cập vào Wifi có tên KasdaMifi-FC63. Mật khẩu được in phía bên trong máy.(phần Wifi Password)

B3: Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.1 để quản lý Wifi.

B4: Chọn Setting và nhập Username là “admin“, mật khẩu là “admin” để đổi tên, mật khẩu Wifi

B5: Chọn Wifi Setting

B6: Đổi tên Wifi ở phần Wi-fi SSID, đổi mật khẩu Wifi ở phần Wi-fi Key và chọn Apply để lưu cài đặt

 

Chúc các bạn  thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.