Bộ phát WiFi từ SIM 4G Alcatel 4GEE D412C57 – Tốc độ 300Mbps – hỗ trợ 64 users sử dụng cùng lúc – Viễn Thông HDG

1.690.000

.
.
.
.