Bộ phát wifi từ sim 3g/4g đa mạng Huawei GL10P hàng nội địa Nhật

670.000

  • Hỗ trợ đa mạng
  • Hàng nội địa Nhật Bản
  • Pin 2400mAp tương đương 9h sử dụng liên tục
  • Chế độ bảo hành đổi mới
.
.
.
.