Cục phát wifi 3g/4g E5220 huawei

650.000

  • Dowload 21,6mbps , upload 5,6 mbps
  • Pin rời sử dụng 4g
  • Đa mạng
  • Bảo hành đổi mới 06 tháng
.
.
.
.