USB 4G LTE (Dcom 4G) Huawei Vodafone K5160 150Mbps – Hỗ trợ IPv6 – Viễn Thông HDG

970.000

  • USB 4G LTE ( Dcom 4G) Vodafone K5160 150Mb hỗ trợ IPv4 & IPv6
  • Hỗ trợ tất cả nhà mạng Việt Nam & toàn thế giới
  • Dễ dàng sử dụng cài đặt
  • Hỗ trợ thay đổi địa chỉ ip, kết nối nhanh chóng
.
.
.
.