Thông tin thanh toán chuyển khoản

Khách hàng mua hàng tại vienthonghdg.com vui lòng liên hệ trực tiếp các số hotline để được cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hoặc chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản :

  1. Vietcombank Hồ Chí Minh : 0171003466059 chủ tài khoản – Đỗ Văn Dũng
  2. Maritimebank Hồ Chí Minh : 042-01-01-695803-7 chủ tài khoản – Đỗ Văn Dũng
  3. Agribank Hà Nội : 1500205801651 chủ tài khoản – Đỗ Văn Dũng
  4. Vietcombank HÀ Nội : 0011004356413 chủ tài khoản – Đỗ Văn Dũng
.
.
.
.