USB Phát Wifi 4G ZTE Olax U80 tốc độ 150Mbps đa mạng – hỗ trợ 10 thiết bị truy cập cùng lúc

620.000

– ??̂́? đ?̣̂ ?? ??? ????/?? ????

– ???? ????̂̉? ? ??? ????

– ? ????? ??? ??́?? ?? ???? ???

– ???̣? ??̉? ?? ???? ??̀?? ? ??́?

– ??̉? ??̀?? ???́?? ??̃?? ? ???́?? ? đ?̂̉? ?

.
.
.
.